Documentatiecentrum

Het Documentatiecentrum en de Bibliotheek van het NVvMO bevatten een omvangrijke collectie muziek. In het Documentatiecentrum zijn ongeveer 3000 muziekstukken beschikbaar en in de Bibliotheek 145. De Bibliotheek en het Documentatiecentrum hebben een vrij lange geschiedenis: al in 1948 werd begonnen met het verzamelen van muziek. In de herfst wordt in de Mandogita, het tijdschrift van het NVvMO, een lijst met de nieuwe aanwinsten gepubliceerd. De nieuwe stukken liggen bovendien ter inzage op de Kaderdag en de Jaarvergadering.

Documentatiecentrum
Het documentatiecentrum beschikt over ongeveer 3000 werken. Deze kunnen ter inzage worden opgevraagd voor een termijn van 3 weken tegen vergoeding van de verzendkosten plus € 5,00 administratiekosten. Elk jaar wordt de collectie aangevuld met nieuwe uitgaven.

Bibliotheek
Er is nog een aantal muziekstukken in volledige bezetting aanwezig in de bibliotheek. Deze muziek kan voor de duur van één jaar worden geleend. De kosten bedragen €15,00 inclusief administratiekosten, exclusief portokosten. De bibliotheek wordt niet meer aangevuld. Het bibliotheeknummer vindt u in de 2e kolom van de catalogus van het documentatiecentrum.

N.B. Het lenen en op zicht vragen van stukken vanuit Documentatiecentrum en Bibliotheek is
alleen mogelijk voor leden van het NVvMO


Catalogus
Qua moeilijkheidsgraad zijn er twee soorten indelingen:
De oude indeling was:
z.l = zeer licht, m.l.= middellicht, l = Licht, m.z. = middelzwaar, z. = zwaar, z.z. = zeer zwaar.
De nieuwe indeling geeft aan:
3e afdeling, 2e afdeling, 1e afdeling, ereafdeling, uitmuntend en superieur
Bij een aantal muziekstukken wordt geen moeilijkheidsgraad aangegeven.

De catalogus van de Bibliotheek en het Documentatiecentrum zijn beschikbaar als excel-file, alsmede in PDF in diverse ordeningen.

Klik onderstaand op de "bladmuziek" om het betreffende bestand te openen.

Afbeelding invoegen


Sortering op:
Excell sheet Titel
Componist
Bewerker
Bijzonderheden
Moeilijkheid

De Bibliotheek en het Documentatiecentrum worden beheerd door Berthe van Boven. Belangstellenden kunnen telefonisch contact met haar opnemen via tel.nr. 038 332 0322 of per email: documentatiecentrum@nvvmo.nl