Niet Verbonds Activiteiten

Behalve door het NVvMO worden ook door andere partijen activiteiten georganiseerd. Hoewel het NVvMO niet betrokken is bij deze activiteiten wil het NVvMO de website graag beschikbaar stellen voor informatie. De informatie dient gericht te zijn op activiteiten op mandoline en/of gitaargebied waaraan amateurs kunnen deelnemen.       Details -> Agenda/NietVerbondsActiviteiten