Agenda

Activiteitenagenda

Het NVvMO heeft als doel het bevorderen van en mee te werken aan de ontwikkeling en bloei van het Nederlandse muziekleven in het algemeen en van het mandolinespel in het bijzonder. Om dit te bereiken organiseert het Verbond concoursen/festivals, workshops en kaderdagen. Ook is er de mogelijkheid om binnen het Verbond examens af te leggen voor gitaar en mandoline.

Algemene informatie en aankondigingen vindt u bij menu-onderdeel Activiteiten
 
Zie voor details omtrent data, locaties etc. Agenda/Activiteitenagenda
 
Aanmeldingen voor activiteiten kunt u per email indienen door alle relevante informatie te sturen naar: nvvmoweb@gmail.com

Concertagenda

Door de bij het NVvMO aangesloten mandoline-orkesten, ensembles en duo's worden regelmatig concerten gegeven. Informatie omtrent concerten voor Mandogita en Website kan middels het formulier op pagina Agenda/Aanmeldingsformulier doorgegeven worden of per email naar emailadres: concertagenda@nvvmo.nl
 
Zie voor alle details, data, locaties etc. Agenda/Concertagenda
 


Informatie omtrent concerten voor vermelding op de website of in de mandogita kunt u sturen naar de volgende E-mailadressen:
 
Wij verzoeken u dringend alle velden van het formulier in te vullen of in de email alle relevante en complete locatie- en adresgegevens zoals straatnaam, huisnummer, postcode en plaatsnaam te vermelden.
 
Niet verbonds actitiveiten. 
 
Behalve door het NVvMO worden ook door andere partijen activiteiten georganiseerd, waaraan ook regelmatig bij het NvvMO aangesloten orkesten deelnemen. Hoewel het NVvMO niet betrokken is bij deze activiteiten wil het NVvMO de website graag beschikbaar stellen voor informatie. De informatie dient gericht te zijn op activiteiten op mandoline en/of gitaargebied waaraan amateurs kunnen deelnemen. Zie voor alle details, data, locaties etc. Agenda/NietVerbondsActiviteiten