Informatie


Afbeelding invoegen

Mandogita is het kwartaalblad van het NVvMO. Het blad geeft informatie over de mandoline-orkesten in Nederland. M.i.v. april 2016 zal de Mandogita alleen digitaal en gratis beschikbaar zijn via de website. De Mandogita wordt ook per email toegestuurd aan de secretariaten van de orkesten.
 
Aan de orde komen bv cd- en concertbesprekingen, aankondigingen van concerten en workshops, achtergrondinformatie over instrumenten, muziekstijlen, componisten, techniek aanwijzingen, etc.  
 
Ook is er aandacht voor de gitaar, het instrument dat in de meeste mandolineorkesten ook aanwezig is.  
 
Belangrijke ontwikkelingen op mandoline en gitaargebied in binnen- en buitenland worden gevolgd.  
 
De redactie bestaat uit Carla Meijran en Kitty Wortel.
 
Info + advertenties:               redactiemandogita@nvvmo.nl 
Concertinformatie en opgave: concertagenda@nvvmo.nl
 


Afbeelding invoegen

      Carla Meijran

       Kitty Wortel

    

      Redactie

       Redactie

     
 
 
Prijzen advertenties:

1/4 pagina (= 1/2 A5) in de Mandogita en 1/3 paginabreedte op de website:              €  60,00 per jaar
1/4 pagina (= 1/2 A5) in de Mandogita en 1/2 paginabreedte op de website               €   90,00 per jaar
 
1/2 (= 1 A5) paginabreedte in de Mandogita en 1/2 paginabreedte op de website:      € 120,00 per jaar
 
De advertenties graag in jpeg formaat aanleveren.
 
Voorbeelden:
 

Afbeelding invoegen          1/3 paginabreedte website

 

 Afbeelding invoegen         1/2 paginabreedte website