Ledenvergadering

Het NVvMO heeft jaarlijks in april een algemene ledenvergadering(ALV) voor haar leden. De aangesloten orkesten krijgen voor deze vergadering een uitnodiging. Het is informatief voor de leden om bij deze vergadering aanwezig te zijn.
 
De eerstvolgende ALV is zaterdag 25 mei 2024,
 
Lokatie:
De vergadering zal via ZOOM gehouden worden
 
Aanvang 11.00 uur.