Het NVvMO

 

 

Het Nederlands Verbond van Mandoline-Orkesten is een koepelorganisatie. Dat betekent dat er alleen orkesten, ensembles en duo’s bij aangesloten kunnen zijn.
 
DOELSTELLING

Het bevorderen van- en meewer­ken aan de ontwikkeling en bloei van het Nederlandse muziekleven in het algemeen en van het mandoline- en gitaarspel in het bijzonder.

BELEIDSPLAN

Het Verbond tracht dit doel te bereiken door: 

*       een goede samenwerking tussen de aangesloten orkes­ten (onze leden) te bevorderen.
*       het organiseren van samenspeeldagen om het niveau van de orkesten, waar nodig, te
         verbeteren en om nieuwe muziek onder de aandacht te brengen.
*       het organiseren van concoursen/festivals en themadagen.
*       het organiseren van examens voor spelers om het technisch niveau te verbeteren.
*       Het documentatiecentrum beheren zowel met muziek van als literatuur over de mandoline en gitaar.
*       het uitgeven van een periodiek Mandogita en het inrichten en onderhouden van een website.
*       het lidmaatschap van EGMA (European Guitar and Mandolin Association)
 
BELEID AVG
 
Van de bij het NVvMO aangesloten orkesten worden de volgende gegevens bewaard:
  • de naam en het domicilie van het orkest
  • de namen, adressen, telefoonnummers en emailadressen van de secretaris, penningmeester, voorzitter en dirigent
Deze gegevens worden bewaard door de ledenadministratie en zijn toegankelijk voor de secretaris, penningmeester en voorzitter. 
De redacteur van de Mandogita en de organisator van de themadag hebben toegang tot de namen en emailadressen van de orkesten. Daarnaast bewaart de redacteur de namen en adressen van individuele abonnees en heeft de organisator van de themadag de namen en adressen van de deelnemers van het lopende jaar en voorgaande jaren.
Via de formulieren voor de ledenopgave en de inschrijving voor de themadag geven de leden hun toestemming om de gegevens op te slaan.
De gegevens worden bewaard zolang het lidmaatschap of de activiteit duurt en uiterlijk twee jaar hierna verwijderd.
Betrokkenen hebben te allen tijde het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Dan zullen de gegevens direct worden verwijderd.
 
- Het NVvMO verklaart de opgevraagde gegevens nodig te hebben om de overeengekomen diensten te kunnen leveren. Deze gegevens worden niet anders gebruikt dan voor dit doel. Adresgegevens worden alleen verstrekt aan bevoegde instanties, zoals BUMA. Anderen worden verwezen naar de website, of hun vraag wordt doorgegeven aan de betrokkene, zodat deze zelf contact kan opnemen. Bij correspondentie via Email zullen de adressen worden afgeschermd.
 
- Het NVvMO zal niet zonder toestemming beeldmateriaal van de leden gebruiken.
 
Voor de gegevens van de orkesten en personen, zoals deze op de website zijn geplaatst, heeft het orkest, of de persoon, expliciet toestemming verleend. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken, waarop de gegevens onmiddellijk verwijderd zullen worden.
 
Gegevens die worden ingevuld op formulieren die via de website worden verstuurd, worden versleuteld verzonden.