Concours/Festival


 
Elk jaar wordt in het voorjaar door het NVvMO een Concours/Festival voor Mandoline- en Gitaarorkesten georganiseerd. Het Concours/Festival wordt afwisselend door steeds een ander gastorkest van het Verbond verzorgd. Het is een goede gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te genieten van de diversiteit aan orkesten binnen en buiten ons Verbond.  

Een deskundige jury zorgt voor een verslag van de verschillende optredens. Er is de mogelijkheid om aan het Concours A (twee verplichte werken) of Concours B (drie vrije werken waaruit door de jury twee uitgekozen worden om te spelen) deel te nemen, waarbij men naast het juryverslag ook een beoordeling in punten krijgt.

Bij het Concours worden orkestprestaties beoordeeld naar de volgende rubrieken:

-  zuiverheid orkest
-  klankverhouding/klankgehalte
-  techniek
-  samenspel
-  dynamiek/frasering
-  tempo
-  ritmiek
-  opvatting dirigent

De laatste jaren geven de meeste orkesten de voorkeur aan deelname aan het Festival (Concours C, maximaal drie werken naar vrije keuze). Bij het Festival staat ook de mogelijkheid open om muziekstukken te spelen voor orkest in combinatie met andere instrumenten. Bij deelname aan het Festival krijgen de deelnemers uitsluitend een juryverslag en geen puntenbeoordeling.  
 


Zowel het Concours als het Festival staan open voor orkesten en ensembles van
binnen en buiten het Verbond, waarbij ook buitenlandse orkesten welkom zijn. De dag is geschikt voor orkesten van alle niveaus. Het is een dag met veel vrolijke (en soms wat gespannen) gezichten en zeker de moeite waard om te bezoeken. Voor leden van het NVvMO geldt een prijsreductie van 50%.  

Wie geïnteresseerd is in deelname aan het Concours A, B of C, verwijzen we graag naar het Reglement Concours Orkesten

 
Aankondigingen van het eerstkomende Concours/Festival vindt u op de Activiteiten pagina en details omtrent data, locaties etc. bij de Activiteitenagenda  
Verder wordt het Concours/Festival steeds tijdig aangekondigd in de Mandogita.  

Voor extra informatie kunt u contact opnemen met:
Leo van Rutte
tel:06-44370188
email: concoursen@nvvmo.nl