Mandola

tekst Annemie Hermans


Naast de mandoline wordt er in het mandoline-orkest ook gebruik gemaakt van de mandola, een soort tenormandoline, die een octaaf lager gestemd is dan de mandoline en die dus ook groter is. Dit instrument werd in Italië rond 1880 ontwikkeld in de tijd dat de mandoline-kwartetten en -orkesten opkwamen en speelde vaak een vullende middenstem, maar regelmatig ook prachtige cello-achtige soli. Het mandoline-orkest vervulde in die tijd een rol als symfonie-orkest voor "de gewone man" en er werden veel bewerkingen van romantische symfonische werken en opera-ouvertures gespeeld. Daarvoor had men dan ook een grote orkestbezetting nodig en naast mandolines, mandola's, gitaren en contrabas werden er ook piccolomandolines, altmandolines en mandoloncelli gebouwd en gebruikt in de orkesten.