Home


Welkom op de website van het Nederlands Verbond van Mandoline Orkesten

DOELSTELLING 

Het bevorderen van- en meewer­ken aan de ontwikkeling en bloei van het Nederlandse muziekleven in het algemeen en van het mandoline- en gitaarspel in het bijzonder. 
 
Het bestuur van het NVvMO heeft besloten het Concours/festival van 21 maart 2020 voorlopig uit te stellen.
Zodra een nieuwe datum bekend is (waarschijnlijk najaar 2020) brengen wij u op de hoogte.
 
 

                                                                                               Lees verder -> Het NVvMO
 
 
 


Activiteitenagenda

      Deelnemers en programma -> activiteitenagenda









 Concertagenda

 Er staan weer veel concerten op de concertagenda.
     
                         Details -> Concertagenda



 
 

 
Afbeelding invoegen
 
Jubileum DVD NVvMO 2017 te bestellen.

 

Er is een tastbare herinnering. Tijdens het jubileumconcert zijn opnames gemaakt en de DVD is nu te koop. 

Klik hier voor een impressie

Bestellen kan bij het secretariaat: Mieke van den Engel, bestuur@nvvmo.nl 

De kosten zijn € 10,00 (incl. verzendkosten).

Graag tegelijk met de bestelling het geld overmaken op NL85INGB0000419858 t.n.v. Penningmeester Nederlands Verbond van Mandoline Orkesten. 

Na ontvangst van de betaling krijgt u de DVD thuis gestuurd.

 

 
Afbeelding invoegen 
Mandogita 2019-04
De nieuwe Mandogita van december 2019 is online!

 U vindt de complete versie onder "Mandogita" in het hoofdmenu  


             

    

  Afbeelding invoegen
 
 

  CONCERTVERSLAGEN:

Ieder orkest vindt het leuk als er een verslag van het concert, waar men zo lang
naar toe heeft geleefd, op gerepeteerd en hard aan gewerkt heeft, in de Mandogita
verschijnt.

Op dit moment hebben we Kitty Wortel als "correspondent van het
Noorden”, u snapt dat het ondoenlijk is als zij alle concerten ‘afloopt’ voor een verslag.

Tip: vraag iemand uit uw publiek een verslag te schrijven, of laat een van de leden een verslag schrijven, dat geeft weer een hele andere kijk op een concert.
    



Via een webformulier kunt u concerten doorgeven voor de Concertagenda en kunt u advertenties opgeven voor Vraag en Aanbod.

Opgaveformulier Concertagenda

Opgaveformulier Vraag en Aanbod