Home


Welkom op de website van het Nederlands Verbond van Mandoline Orkesten

DOELSTELLING 

Het bevorderen van- en meewer­ken aan de ontwikkeling en bloei van het Nederlandse muziekleven in het algemeen en van het mandoline- en gitaarspel in het bijzonder. 
                                                                                               Lees verder -> Het NVvMO
 
 
 
 


Afgelopen dinsdag ontvingen wij het droevige bericht dat ons algemeen bestuurslid Olga Spijkerman na een redelijk kort ziekbed is overleden.

Olga was sinds dit jaar weer bestuurslid en een heel actieve dirigente, mandolinespeelster en gitariste met name in het noordoosten van het land. Ook internationaal had ze vele bekenden in de mandolinewereld. In de eerste Mandogita van dit jaar heeft zich uitgebreid opnieuw voorgesteld en ze had nog heel veel plannen voor haar muzikale toekomst en haar bestuurstaken bij ons Verbond. Helaas mocht ze haar dromen niet meer waar maken en wordt er in besloten kring afscheid van haar genomen. Familie en vrienden vinden het zeker fijn om een kaartje te ontvangen in verband met dit overlijden en we wensen hen heel veel sterkte met dit grote verlies.

Moge Olga rusten in vrede!
 
   
    
In deze speciale Editie van de Mandogita, een collectief In Memoriam voor  Benny Ludemann, treft u bijdragen van o.a. diverse bestuurs-  en AR-leden, oud-redactieleden en natuurlijk leden van Estrellita. Mooie herinneringen waaruit blijkt hoe geliefd Benny was, als musicus, collega, dirigent en als persoon.
 
klik hier voor de volledige versie
 

   
Activiteitenagenda

      Er staan weer nieuwe activiteiten op het programma, zoals bijvoorbeeld  de Algemene Leden Vergadering, die op 25 mei 2024 zal plaatsvinden via ZOOM

                       Details -> activiteitenagenda

 Concertagenda

 Er staan weer concerten in de agenda!

                         Details -> Concertagenda


 
 

 
Afbeelding invoegen
 
Jubileum DVD NVvMO 2017 te bestellen.

 

Er is een tastbare herinnering. Tijdens het jubileumconcert zijn opnames gemaakt en de DVD is nu te koop. 

Klik hier voor een impressie

Bestellen kan bij het secretariaat: Bernadette Veerman, bestuur@nvvmo.nl 

De kosten zijn € 10,00 (incl. verzendkosten).

Graag tegelijk met de bestelling het geld overmaken op NL85INGB0000419858 t.n.v. Penningmeester Nederlands Verbond van Mandoline Orkesten. 

Na ontvangst van de betaling krijgt u de DVD thuis gestuurd.

 

 

 
Mandogita 2024-01

De nieuwe Mandogita van februari 2024 is online!

Nieuwe bestuursleden en een nieuw AR-lid stellen zich aan u voor.

U vindt de complete versie onder "Mandogita" in het hoofdmenu  


             

    

  Afbeelding invoegen
 
 

  CONCERTVERSLAGEN:

Ieder orkest vindt het leuk als er een verslag van het concert, waar men zo lang
naar toe heeft geleefd, op gerepeteerd en hard aan gewerkt heeft, in de Mandogita
verschijnt.

Op dit moment hebben we Kitty Wortel als "correspondent van het
Noorden”, u snapt dat het ondoenlijk is als zij alle concerten ‘afloopt’ voor een verslag.

Tip: vraag iemand uit uw publiek een verslag te schrijven, of laat een van de leden een verslag schrijven, dat geeft weer een hele andere kijk op een concert.
    U kunt concerten doorgeven voor de Concertagenda en kunt u advertenties opgeven voor Vraag en Aanbod.
 
Stuur een E-mail naar: