EGMA


 


european guitar and mandolin association

 tekst Annemie Hermans                                                                    

                 

De European Guitar and Mandolin Association is de koepel van de landelijke mandolineverenigingen/bonden. Ook duo’s, kamerorkesten en regionale orkesten kunnen zich aansluiten.  Het Nederlandse Verbond is ook lid. Het doel van de EGMA is de uitwisseling tussen mandoline- en gitaarspelers te bevorderen, in Europa, maar ook wereldwijd.


Op dit moment bestaat het bestuur (Executive Committee) van de EGMA uit de volgende personen:

Voorzitter: Rüdiger Grambow, Duitsland

Eerste vice-voorzitter: Ludivic Laurent-Testoris, Frankrijk

Tweede vice-voorzitter: Marta Escudero Valero, Spanje

Algemeen secretaris: Reidar Edvardsen, Noorwegen

Penningmeester: Rüdiger Grambow (op persoonlijke titel)

 

Formeel zetelt de EGMA in Duitsland. Dat betekent dat deze onder de Duitse regelgeving valt. Komende jaren wordt er onderzocht of het mogelijk is om dit van elkaar los te koppelen, waardoor er meer organisatorische flexibiliteit kan ontstaan.

In 2020 verschijnt er in samenwerking met de mandolinebouwer Alfred Woll een boek "The art of Mandolin Making”, met daarin bouwmanieren en een gedetailleerde beschrijving van mandolines met veel foto’s en tekeningen.

In 2021 staan de volgende plannen "in de steigers”:

  • Organisatie van het Europees Jeugd Mandoline- en Gitaarorkest (EGMYO) in Frankrijk.
  • Ontwikkeling van een initiatief voor de organisatie van een kamermuziekfestival met mandoline en gitaar, waar het accent ligt op Oost-Europa.
  • Organisatie van een Mandoline Symposium voor hedendaagse mandolinemuziek.
  • Organisatie van een workshop met als thema "historische ontwikkelingen van de mandolinebouw en hedendaagse mandolinebouw”.
  • Organisatie van een ontmoeting tussen professionele mandolinespelers uit geheel Europa in Marseille in samenwerking met de Conféderation Musical de France.

Al deze plannen worden voorbereid en in de eerste helft van 2020 zal besloten worden welke er kunnen doorgaan in 2021, waarbij de organisatie van het EGMYO zo goed als zeker is.

                                                                               Website EGMA  --> http://www.egma-online.org