Examens

Het Nederlands Verbond van Mandoline Orkesten biedt de mogelijkheid tot het afleggen van amateurexamens op mandoline, mandola en gitaar in de graden A-elementair, A, B, C, D, E.  

Daarnaast zijn er de specialisaties

·   F 1 (assistent-dirigent voor mandoline orkest),
·   F 2 (solospel mandoline of gitaar),
·   G 1 (dirigent mandoline orkest),
·   G 2 (instructeur voor het opleiden van mandoline-/gitaarspelers in het mandoline orkest).  

De theoretische en praktische eisen voor alle examens zijn vastgelegd in een uitgave van het NVvMO. Deze uitgave is te bestellen bij het secretariaat en is tevens op deze website te downloaden als PDF (Exameneisen NVvMO, versie 4.pdf).  

Examens worden op verschillende plaatsen in Nederland afgenomen, soms meerdere keren per jaar. Aankondigingen vindt u op de Activiteiten pagina, details omtrent data, locaties e.d. vindt u bij de Activiteitenagenda en in de Mandogita.
 
Bij voldoende deelname (circa 25 kandidaten) is het mogelijk de examendag te organiseren op de locatie van een bij het NVvMO aangesloten orkest.  

De examens vallen onder de verantwoordelijkheid van de Afdeling Scholingswerk van het NVvMO, met als contactpersoon Lenie Kerkhoven. Bij haar kunt u terecht voor alle informatie met betrekking tot examendata, examengelden, inschrijfformulieren etc:           

Lenie Kerkhoven,         
Verlengde Fortlaan 21 A,         
1412 CW Naarden         
Tel. 035-6780969            
E mail: adviesraad@nvvmo.nl